Navigace

Obsah

 

Obecně závažné vyhlášky

o nočním klidu

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 - o místním poplatku ze psů

 

 -o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 

 

 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

 

 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

 

 -místní knihovny v Nemili

 

 -o místním poplatku ze psů.

 

 -o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

 -kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obcích Nemile a Lupěné.

 

       -o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

 

 

 

 

 

Směrnice obce

 

 - ceník za pronájem hrobových míst

 

 - provozní řád tělocvičny