Navigace

Obsah

Místní poplatky pro rok 2020

 

Poplatek za odpad:

 • dle vyhlášky č.3/2016 je splatný do 30.6. daného roku
 • částka je 350 Kč na osobu
 • osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině. V případě že takovéto prohlášení nebude OÚ mít do 30.6., je povinen poplatek vymáhat.

   

  Poplatek za psa:

 • dle vyhlášky č.2/2016 je splatný do 30.6. daného roku
 • částka je 100 Kč za psa (senioři 50 Kč)

   

  Poplatky za odpad a psa je možné zaplatit každé pondělí a středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob+pes). Bez těchto údajů nebude platba řádně poplatníkovi připsána a bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem! Jako VS uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

   

 • Poplatek za hrobové místo:

 • splatnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému hrobu si každý nájemce hlídá sám.Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let, od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ.  Smlouvy jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné smlouvy a při neuhrazení poplatku za hrobové místo, ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být nabízen jinému zájemci.

 •  

Číslo účtu:

 4318183319 / 0800 -  ČS