Navigace

Obsah

Místní poplatky pro rok 2020

Číslo účtu:

 4318183319 / 0800 -  ČS

 

Poplatek za odpad:

 • dle vyhlášky č.1/2020 je splatný do 30.6. daného roku

 • částka je 450 Kč na osobu

 • osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině. V případě že takovéto prohlášení nebude OÚ mít do 30.6., je povinen poplatek vymáhat.

  Poplatek za psa:

 • dle vyhlášky č.2/2016 je splatný do 30.6. daného roku

 • částka je 100 Kč za psa (senioři 50 Kč)

  Poplatky za odpad a psa je možné zaplatit každé pondělí a středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob+pes). Bez těchto údajů nebude platba řádně poplatníkovi připsána a bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem! Jako VS uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

  Poplatek za hrobové místo:

 • splatnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému hrobu si každý nájemce hlídá sám.Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let, od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ.  Smlouvy jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné smlouvy a při neuhrazení poplatku za hrobové místo, ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být nabízen jinému zájemci.

 • Číslo účtu pro platby hrobového místa: 4318183319/0800

 

 • Poplatek za stočné

 • Na základě smlouvy a dle zvolené varianty ve smlouvě. Splatnost stočného je závislá

  Varianta 1– dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2021, částka 46,74 Kč vč. DPH za 1 m3 vody. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. VS je ve tvaru Nemile:221, Lupěné 222 +číslo popisné (na 3 místa) za které je hrazeno (např.u platby stočného v Nemili za č.p. 68 bude VS 221068, v Lupěném č.68 bude VS 222068). Podle něj se při platbě rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům.Toto číslo je jedinečné. Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!

  Varianta 2– kombinací více zdrojů dodávek vody – platba stejně jako u varianty č.1, po odečtu vodoměrů. Splatnost do 30.11.2021

  Varianta 3– dle směrných čísel (paušálem) – splatnost je do 31.11.2021. Částka 1636,- Kč s DPH na osobu / rok s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..). Platbu je možné provést v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné. VS je ve tvaru Nemile:221, Lupěné 222 +číslo popisné (na 3 místa) za které je hrazeno (např.u platby stočného v Nemili za č.p. 68 bude VS 221068, v Lupěném č.68 bude VS 222068). Podle něj se při platbě rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům. Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!

  Poplatek vodného (Lupěné) :

  Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2021, částka 45,49 Kč vč. DPH za 1 m3 vody. Platba bude na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je ve tvaru 2120+číslo popisné za které je hrazeno (např.u platby vodného za č.p. 68 bude VS 212068). Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!