Navigace

Obsah

Poplatek za odpad:

  • dle vyhlášky č.3/2016 je splatný do 30.6. daného roku
  • částka je 350 Kč na osobu
  • osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině. V případě že takovéto prohlášení nebude OÚ mít, je povinen poplatek vymáhat.

 

Poplatek za psa:

  • dle vyhlášky č.2/2016 je splatný do 30.6. daného roku
  • částka je 100 Kč za psa (senioři 50 Kč)

 

Poplatky je možné zaplatit každé pondělí a středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob+pes). Bez těchto údajů nemusí být platba řádně přiřazena. Jako VS uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

 

Číslo účtu:

    21927841 / 0100 – KB

4318183319 / 0800 -  ČS

 

Poplatek za hrobové místo:

  • splatnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému hrobu si každý nájemce hlídá sám.
  • Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Smlouvy jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné smlouvy a při neuhrazení poplatku za hrobové místo, ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být nabízen jinému zájemci.