Navigace

Obsah

Místní poplatky pro rok 2019

 

Poplatek za odpad:

 • dle vyhlášky č.3/2016 je splatný do 30.6. daného roku
 • částka je 350 Kč na osobu
 • osoby žijící celý rok v zahraničí jsou dle vyhlášky osvobozeny od poplatku, pokud do data splatnosti doloží (každoročně) na OÚ čestné prohlášení, že se zdržují v cizině. V případě že takovéto prohlášení nebude OÚ mít do 30.6., je povinen poplatek vymáhat.

   

  Poplatek za psa:

 • dle vyhlášky č.2/2016 je splatný do 30.6. daného roku
 • částka je 100 Kč za psa (senioři 50 Kč)

   

  Poplatky za odpad a psa je možné zaplatit každé pondělí a středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem nezapomeňte do poznámky uvést za koho je poplatek hrazen (např. Novákovi, Lupěné 150 -5 osob+pes). Bez těchto údajů nebude platba řádně poplatníkovi připsána a bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem! Jako VS uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

  Stočné

  Od 1.1.2019 musí mít každý prokazatelně podloženo, jak nakládá s odpadními vodami. Zda si nechává vyvážet septik (doklad o vyvezení), nebo je napojen na obecní kanalizaci (smlouva o odvádění odpadních vod). Kontroly bude provádět odbor životního prostředí a za nedoložení výše zmíněného bude ukládat pokuty.

  Úhrada stočného:

  Na základě smlouvy a dle zvolené varianty ve smlouvě. Splatnost stočného je závislá

  Varianta 1 – dle výše dodané vody – úhrada bude probíhat na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Splatnost do 30.11.2019, částka 43,66 Kč za 1 m3 vody. Zaplatit bude možné v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné. Podle něj se při platbě rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům. Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!

  Varianta 2 – kombinací více zdrojů dodávek vody – platba stejně jako u varianty č.1, po odečtu vodoměrů. Splatnost do 30.11.2019

  Varianta 3 – dle směrných čísel (paušálem)

 • splatnost  (za období 1.1.2019 až 31.10.2019) je do 31.10.2019. Částka 1273,- Kč na osobu

 • - splatnost  (za období 1.11.2019 až 31.12.2019) je do 31.12.2019. Částka 262,- Kč na osobu

 • s trvalým pobytem v obci (i pokud se v obci nezdržuje – studium, práce jinde v ČR…..).  Platbu je možné provést v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol. VS je shodný s číslem odběrného místa, které je uvedeno v příloze (poslední strana) smlouvy o odvádění odpadních vod a je v levém horním rohu. Toto číslo je jedinečné. Podle něj se při platbě rozezná, zda jde o platbu za vodné, stočné, Nemili, Lupěné a který dům. Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!

  Úhrada vodného (Lupěné) :

  Splatnost tohoto poplatku je 30.11.2019, částka 45,98 Kč za 1 m3 vody. Platba bude na základě odečtů vody, které provede firma ŠPVS během září a října. Zaplatit bude možné zhruba 20 dní po odečtu v pondělí a ve středu na pokladně OÚ, nebo převodem na účet obce číslo 4318183319 / 0800 u ČS. Při platbě převodem musí být uveden správný variabilní symbol (na dotaz bude sdělen). Bez správného VS nebude platbu možno řádně identifikovat a může se stát, že bude připsána jinému poplatníkovi, případně bude vrácena zpět na účet ze kterého přišla. Tím bude poplatník mít nezaplaceno a stává se neplatičem!

   

  Poplatek za hrobové místo:

 • splatnost poplatku a platnost smlouvy k pronajatému hrobu si každý nájemce hlídá sám.
 • Ke každému hrobovému místu musí mít nájemce platnou smlouvu. Nové smlouvy se musí sepsat i s nájemci, kteří pohřbili příbuzného. Smlouvy dle zákona o pohřebnictví musí být platné po dobu deseti let, od posledního pohřbení. Prosíme takové nájemce hrobů, aby se o novou smlouvu přihlásili na podatelně OÚ.  Smlouvy jsou vystavovány vždy na určité období (nejsou „doživotní“). Bez platné smlouvy a při neuhrazení poplatku za hrobové místo, ztrácí nájemce práva k hrobu a hrob může být nabízen jinému zájemci.
 •  

   

Číslo účtu:

    21927841 / 0100 – KB

4318183319 / 0800 -  ČS

 

 

 •