Navigace

Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Nemile
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Nemile
  Nemile 93
  789 01 Zábřeh
 • e-mailem: obec@nemile.cz
 • elektronickým podáním: 7s3awzg
 • telefonicky na tel. čísle: 603 889 292

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Nemile
pondělí: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00