Navigace

Obsah

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 

 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Obec Nemile, Nemile 93, 789 01 zábřeh

 

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí - pátek 08:00-12:00, 12:30-19:00

 

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

 • obec@nemile.cz

 

Identifikátor datové schránky:

 • 7s3awzg

 

Telefon na podatelnu:

 • 603 889 292

 

Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě:

 • statické textové, případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) 

PDF, PDF/A 

TXT 

 • statické obrazové dokumenty:

JPEG-JFIF 

TIF/TIFF

PNG

 • datové zprávy z ISDS

ZFO - nativní formát tymu XML aplikace 602XML Filler

 

Přehled přenosných technických nosičů dat a přijímání dokumentů v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO 9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk
 • USB externí HDD

Podání je zaevidováno jako osobní podání. CD/DVD je zařazeno jako příloha podání a nevrací se podávajícímu. Podání na ostatních přenosných nosičích nesmí překročit velikost 9 MB.

Pokud datová zpráva a dokument v ní označený nebude podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou, popřípadě opatřen kvalifikovaným časovým razítkem, bude považován za prostou kopii dokumentu.

 

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě:

Pokud je dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, podatelna dokument nezpracovává. Rovněž podatelna nezpracovává dokumenty, které jsou v analogové podobě neúplné nebo poškozené natolik, že je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně nelze určit odesílatele.